“ ကြားကာလအခြေခံပညာပြည်သူ့ပညာရေးကျောင်းများအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ကြေညာချက်(၂/၂၀၂၃)”

၁။ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် … ပညာသင်ယူခွင့်ဆုံးရှုံးနေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် ကြားကာလ ပြည်သူ့ပညာရေးကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်ကာ စဉ်ဆက်မပြတ် ပညာသင်ကြားရေးကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ ပြည်သူ့ပညာရေးကျောင်း အသိအမှတ်ပြုမူဝါဒ (၁၁)ချက်နှင့် Information and Technology Security Guideline များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမည်ဟု… ဝန်ခံကတိပြုထားသည့် အောက်ဖော်ပြပါ Online ကျောင်းများကို “ကြားကာလအခြေခံပညာ ပြည်သူ့ပညာရေးကျောင်း” အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ကြေညာလိုက်သည်။

(၁) Federal School of Aung Myay Thar Zan (FSOAZ)

(၂) Essential Education Center (EEC)

(၃) Lighting For Future (LFF) Online School

(၄) Magway Federal School

(၅Federal Education Of Yankin Online School

(၆) Interim Basic Education School (Thingangyun)

(၇) Spring Education Taunggyi – SET

(၈) Yarmanya Federal Education School (YFES)

(၉) ACADEMY FEDERAL SCHOOL (ACFS)

(၁၀) Free Interim Education Organisation Pyay (FIEOP)NMF-DLS9-17, [1/24/2023 12:21 PM]

(၁၁) Board of Bahan (BOB)

(၁၂) ရေစကြိုဖက်ဒရယ်အထက်တန်းကျောင်း (Yesagyo Federal High School, YFHS)

(၁၃) New Myanmar Education (NME)

(၁၄) Yadanabon Federal School

(၁၅) နွေဦးဖက်ဒရယ်အထက်တန်းကျောင်း

(၁၆) Sinbaungwe Federal School & New Dawn Education (SBW & NDE)

(၁၇) Taungoo District Federal School – TDFS

(၁၈) Phan Khar Myay Federal School

(၁၉) NaypyiTaw Freedom Education (NFE)

(၂၀) Myeik Education Free Online School (MEFOS)

(၂၁) Pakokku Federal School

(၂၂) Federal Democracy School

(၂၃) ဘုရားသုံးဆူ ဖက်ဒရယ်ကျောင်း

(၂၄) Kyaukpadaung Federal School

(၂၅) Home Based Learning (Htantabin)

(၂၆) Sagaing Federal School

(၂၇) တံတားနီအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း

(၂၈) မန္တလေးဖက်ဒရယ်ကျောင်း(JC)

(၂၉)True Sunshine for Future Dawei School

(၃၀) Free Online Education School Pathein (FOESP)

(၃၁) Yephyu Education Family Online School (YEFOS)

(၃၂) Home-Based Learning Hlaing Thayar Township Online Class

(၃၃) Thanlyin Home Based Learning School

၃။ စိစစ်ဆဲ Online ကျောင်းများကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ဆက်လက်ထုတ်ပြန် ကြေညာ ထုတ်ပေးရေးကိစ္စများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။မြေပြင်ပြည်သူ့ပညာရေးကျာင်းများအား အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ